Materiál / Lepidla

 UNONYL660 247 459479 BlackPU 1410PU 1500T200 S (W)T200 MC (W)S110 (W)
 Plast ABS/PC, PS, SAN     
 Sklo     
 Drevo     
 Keramika        
 Kov     
 Papier       
 PE – pena      
 PU – tvrdá pena        
 PU – mäkká pena       
 PVC tvrdé       
 PVC mäkké       
 Textílie      
 Koberce rohože        
 Koža      

 Metódy nanášania / Lepidla

 UNONYL660247459479 BlackPU 1410PU 1500T200 S (W)T200 MC (W)S110 (W)
 Sietotlač    
 Nástrek   
 Ponaranie      
 Válcovanie    
 Rakle     

 Pomocné prostriedky / Lepidla

 UNONYL660247459479 BlackPU 1410PU 1500T200 S (W)T200 MC (W)S110 (W)
 Redidlo voda  
 Redidlo PU 4000       
 Spomalovač U607  

 Pomocné prostriedky / Lepidla

 UNONYL660247459479 BlackPU 1410PU 1500T200 S (W)T200 MC (W)S110 (W)
 UNONYL FIX 102     
 UNONYL FIX 157   
 UNONYL FIX S110        
 UNONYL FIX PU 1000       
Tepelná fixáciaNIE*NIE*NIE*NIE*NIE*NIE*ÁNOÁNONIE*
doporučené
vhodné po predchádzajúcom vyskúšaní
*nemusí byť tepelne fixované, ale v prípade tepelnej fixácie budú dosiahnuté lepšie výsledky

lepidla UNONYL PU 1410 a UNONYL PU 1500 sú dvoj-komponentné polyuretanové systémy,
ostatné lepidla sú disperzné systémy